LİSANS

Kimya Bölümü, 1992 yılında 3837 Sayılı Yasayla kurulmuş olan Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, ilk defa 1993-1994 öğretim yılında öğrenci alınmasıyla birlikte eğitim öğretim hayatına başlamıştır. 1997 yılından itibaren Muradiye Yerleşkesinde, Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri için inşa edilen binalarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilmiştir. 2009 yılından beri ise Fen-Edebiyat Fakültesi için yapılmış olan Muradiye Yerleşkesindeki yeni binada teorik ve laboratuvar uygulama dersleri yapılmaktadır. 
Kimya Bölümü; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Ana Bilim Dallarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Lisans Programında zorunlu, teorik, uygulamalı ve laboratuvar derslerinin yanı sıra; teknolojik ve bilimsel araştırma metotları hakkında seçmeli dersler de sunulmaktadır. Ayrıca Bölümde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir.
Kimya Bölümü öğrencileri, gerek Fen-Edebiyat Fakültesinin diğer bölümlerinde, gerekse Celal Bayar Üniversitesinin diğer Fakültelerindeki Bölümlerde “Çift Anadal” ya da “Yan Dal” eğitimi yaparak ikinci bir Lisans diploması ya da “Yan Dal sertifikası” alabilirler. 

Bu programda öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlayabilmesi için asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ya da CC notunun olması gerekir. Ayrıntılı bilgiye Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.

Kimya Bölümünde, lisans öğrenci deneylerinde kullanılan, 56 ve 40 kişi kapasiteli iki laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca her anabilim dalı için birer araştırma laboratuvarı ve bir adet enstrümantal analiz laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde lisans ve lisansüstü deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında, bilimsel çalışmaların yürütülmesi için FT-IR ve UV-Vis absorpsiyon spektrofotometresi, fluorimetre, yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC), gaz kromatografisi (GC), atomik absorpsiyon spektrometresi, BET yüzey alanı tayin ve gama radyasyon sayım cihazları bulunmaktadır.

 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik