LİSANS ÜSTÜ

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı” hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 1993-1994 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Yüksek Lisans eğitim-öğretime başlamıştır. Kimya Ana Bilim Dalı; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Programlarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu program, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir. Programın toplam AKTS Kredisi 120'dir. Ayrıntılı bilgiye Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.

Her program dalı için birer araştırma laboratuvarı ve bir adet enstrümantal analiz laboratuvarı bulunmaktadır. Ana Bilim Dalımızda lisansüstü deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında, bilimsel çalışmaların yürütülmesi için FT-IR ve UV-Vis absorpsiyon spektrofotometresi, fluorimetre, yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC), gaz kromatografisi (GC), atomik absorpsiyon spektrometresi, BET yüzey alanı tayin ve gama radyasyon sayım cihazları bulunmaktadır.

 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik